Resultat och metoder

Vårt mål är att alla elever skall utveckla sitt eget sätt att lära och få tillit till sin förmåga.

Alsike skola
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Resultat och metoder

För att arbeta på ett strukturerat sätt ha vi valt tre huvudmål såsom
Högre måluppfyllelse, nolltolerans mot kränkande behandling och att Alsike skola skall vara varje elevs förstahandsval. De ligger till grund för verksamheten och är till största delen kopplade till läroplanen.

  • Senast uppdaterad 12 sep 2016