Alsike skola

Välkommen till Alsike skola

Alla elever ska lyckas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

 

 


 

 • Profil läsåret 2014/2015 för elever i år 5-8

  På Alsike skola kan man välja mellan 3 olika inriktningar:

  Idrott
  Arrangeras av Upplands idrottsförbund
  och särskild anmälan görs på www.sports4life.se
  från tisdag 11/2

  Estetisk
  Bild, slöjd samt teknik:
  Du får möjlighet att fördjupa dig i ämnet och använda tekniker och material som inte finns med i den ordinarie undervisningen. Vi kommer också att åka på minst ett studiebesök under året.

  Musik:
  För dig som vill vara med och göra en musikföreställning på vår skola. Vi kommer också att studera inspelade konserter och gå på konsert.

  Fördjupningsstudio
  Här får du möjlighet att fördjupa dig i valfritt ämne i samråd med ämneslärare och/eller lägga mer tid på det vi arbetar med på lektionerna.

 • Barn i Nepal

  Alsike skola hjälper barn i Moçambique

  2014 års Operation Dagsverk går till utbildningsprojekt i Moçambique. Projektet syftar till att få fler barn att börja i skolan men också förbättra nivån på den undervisning som idag bedrivs.

  Dessutom erbjuds alternativa undervisningsformer till de barn som annars inte kan gå i skolan.

 • Skolans telefonnummer och sjukanmälan

  Hej!

  Skolans telefon för sjukanmälan fungerar igen!

  Sjukanmälan gällande åk F-5 på tel. 018-34 72 72
  Sjukanmälan gällande åk 6-9 via skola24. Vid problem sjukanmäl på tel. 018-34 72 72

  Avdelningar:
  Solen
  förskoleklass         018-34 72 82
  Ängen åk 1A och 1B       018-34 72 81
  Skogen åk 2A och 2B     018-34 72 68
  Stranden åk 2C och 3     018-34 72 80
  Himlen fritidsklubben      018-34 72 77
  K1 åk 5-6                       018-34 78 17
  K2 åk 7-9                       018-34 78 18
  Fritidsmobil                  070-373 60 29

  Övrig kontakt till skolan sker via
  Rektor Pia Smårs 018-34 72 71
  Bitr. rektor Anders Ericson 018-34 72 87
  Skolaintendent Veronica Gussarvius 081-34 72 70
  Vaktmästare Ann-Chatrin Glasberg 018-34 72 75

 • Sommarskola 2014

  Går du i 8:an eller 9:an? Riskerar du F? Sök till Sommarskolan och få en chans till? Sista ansökningsdag 27 maj!
  Ansökningsblankett

Kalendarium

Till kalendariet

Matsedel vecka 36

Mer om skolmaten

Utbildningsnyheter

Fler utbildningsnyheter

Nyheter Knivsta.se